header01banner03

Login_inloggen.jpg

Keurmerk_keurmerkjpg.jpg

Schikking: Algemeen

schikking~algemeen_algemeen.jpgHeeft u een geschil en wenst u slechts op totaal niveau een vergelijk te maken, dan kunnen partijen volstaan met maximaal 3 bedragcomponenten.

Als voorbeeld discussie over:

 • U wenst uw onderhandelingen niet (langer) te laten beïnvloeden door positionele onderhandelingen gekenmerkt door overvragen en onderbieden. Beter bekend als koehandel. Dit leidt vaak tot ongewenste spanning, vertraging en moeilijk verklaarbare uitkomsten.
   
  Voor u redelijke en verklaarbare bedragen kunnen  vertrouwelijk bij Schikken.com worden aangeleverd om een schikking te beproeven. Schikken.com beoordeelt of u zo  tot een totaal- of deeloplossing gekomen bent binnen de door de aanvrager gekozen bandbreedte.

  Bij een akkoord ziet u het bedrag alsmede wie welke kosten dient te dragen. Wordt  niet direct een oplossing op totaalniveau bereikt, dan  krijgt u de gelegenheid zonder meerkosten een herkansing te beproeven door wijziging van uw invoer. Overeenstemming  over de kostenverdeling verbonden aan Schikken.com is een vereiste om bij een akkoord het eindbedrag te vernemen. In andere gevallen wordt geen eindbedrag bekend en dient de aanvrager de kosten te dragen. Wel is dan voor partijen op postenniveau inzichtelijk of zij het eens zijn (groen) of niet (rood).

  De uitgangspositie is niet prijsgegeven maar in een vervolgtraject, bijvoorbeeld mediation bij één van de bij Schikken.com aangesloten en gespecialiseerde mediators, kan  men wel slagvaardiger  en gerichter optreden met deze kennis. Dit verkort in het algemeen niet alleen de doorlooptijd van opvolgend conflictbemiddelingstraject, maar leidt ook tot een aanzienlijke kostenbesparing zonder dat wederom uitgangsposities een ongewenste rol gaan spelen buiten dit overleg of in het onderhandelingstraject.
   

 

demo_demojpg.jpg

 

 

registreren_registreer.jpg

Ervaring_ervaring.jpg